News

Timo Kasper zu Gast beim CCC

07.01.2013 - Meike Klinck

Zum Jahresausklang lud der Chaos Computer Club zum 29. Chaos Communication Congress Ende Dezember 2012 ...

Page: