Publications

Strahlungsmeßvorrichtung (Femtosekunden - Autokorrelator)

2000 - Euteneuer A., Gießen H., Martin R. Hofmann

DE 199 26 812.6, PCT/EP00/05177, US 10/009,589, Patent erteilt am 14.12.2000

Schutzrecht - Das Multiple-N-Verfahren zur Kalibrierung vektorieller 4-Mess-stellen-Netzwerkanalysatoren

2000 - Ilona Rolfes, Burkhard Schiek †

Patentnummer DE10047228B4, September 2000
Page: